Oalina
Oana
Oasis
Oalina Oana Oasis


Oata
O'Bennet
Obélix
Oata O'Bennet Obélix


Oberon
Obi
Oblada
Oberon lebte bei Elisabeth Roth Obi Oblada


Obrata
Obsession
O'Cara
Obrata Obsession O'Cara


Ocean Blue
Ocean Breeze
Ocho
Ocean Blue Ocean Breeze Ocho


O'Connor
Octaviano
Oda Mae
O'Connor Octaviano Oda Mae


Odelyn Owena
Odessa
Odette
Odelyn Owena Odessa Odette


Odétte
Odie
Odilon
Odétte Odie Odilon


Odin
Odine
Odino
Odin Odine Odino


Odis
Odiseo
Odo
Odis Odiseo Odo


Odona
Odri
Odysseus
Odona Odri Odysseus


Öli
Oesha
Oeti
Öli lebt bei Beatrix Oesha Oeti


Öttes
Ofelia
Ogaleesha
Öttes lebt bei BlackPearl Ofelia Ogaleesha


Oggi
O'Hara
Ohari
Oggi O'Hara Ohari


Ohitekah
Ohlala
Ohlalá
Ohitekak Ohlala Ohlalá


Oixet
Ojita
Ojitos
Oixet Ojita Ojitos


Okarina
Oke Dokey
Okelani Orejona
Okarina Oke Dokey Okelani Orejona


Okey
Okidoki
Okoto
Okey Okidoki Okoto


Oktavi
Oktavian
Oku
Oktavi Oktavian lebte bei Elisabeth Roth Oku


Okupa
?
?
Okupa